Ganeplade med labialslynge

Ganeplade med labialslynge

Ganeplade

En ganeplade er lavet af plastisk materiale og er individuelt designed til hver enkelt barn. Der bliver taget aftryk hos en tandlæge (ligesom hvis man skal ha bøje på tænderne)

Ganeplade er designet til at stimulerer de forskellige positioner og bevægelser som er en del af den normale udvikling. Nogle børn skal have hjælp til lærer disse positioner og bevægelser, da de ikke kommer af sig selv.

Ganeplade er oprindeligt udviklet af Castillo Morales i Argentina i midten af 1970´erne og kom kort efter til Europa.

Det oprindelige mål med ganeplade var at stimulerer tungens muskler og overlæben for at lærer barnet :

  • at lave et mundlukke/læbelukke
  • at tungen trækker sig tilbage i munden 
  • at barnet trækker vejret gennem næsen

Som “sidegevinst” til dette, hjælper gangepladen også på børn hvor tungen falder frem, mindre savl og forbedret spise og drikke færdigheder.

Jeg ved at der findes en før-tale ganeplade som bruges til babyer og helt små børn med forskellige handicaps hvor man på forhånd ved at spisning/tale vil blive påvirket. Jeg har desværre ikke arbejdet med denne type ganeplade før. Men ved at de gør det blandt andet i Sverige.

Ganepladen giver barnet en oralmotorisk og sensorisk stimulation på en aktiv og vedvarende måde. Ganepladen er et multifunktionelt redskab som er god til at træne artikulation hos børn med oralmotorisk vanskeligheder.  Man kan sætte forskellige størrelser/former af skruer fast i ganepladen, alt afhængig af hvilket lyde barnet arbejder med og hvor lidt/meget stimulation der er brug for.

Der findes også en labialslynge med perler som stimulerer produktionen af de labiale/Labio dentale lyde (læbelydene: /m,b,p,f.v/)

Det er forskelligt fra kommune til kommune hvem der bevilliger en ganeplade.

  • Hos nogle er det en merudgift.
  • Hos nogle er det et hjælpemiddel.
  • Hos nogle er det skolen hvor barnet går der bevilliger.
  • Der finders nok også andre former for hvem og hvordan bevillingen forgår. 
  • Nogle forældre vælger at betale selv.

 De børn som jeg arbejder med bliver (når bevillingen er gået i gennem) sendt til en specialtandlæge som har kendskab til en ganeplade. Der bliver der taget aftryk og barnet kan selv få lov til at vælge farve på ganepladen. Jeg har forinden beskrevet hvilket lyde der skal arbejdes med, så specialtandlægen ved hvor mange huller der skal leves, samt om der skal være labialslynge med eller ej.

Når barnet modtager sin ganeplade, går træningen i gang. Træning med ganeplade skal gøres kontinuerligt da der ellers ikke opnåes en god effekt. Det er daglig træning i små doser. Forældrene står selv for den daglige træning (tit er børnehaven el. skolen med) Barnet kommer til opfølgning hos mig og jeg reviderer træningsplan for hvilket lyde der arbejdes med og hvor længe.

Børn med store oralmotoriske vanskeligheder vil været i gang med træningen med ganepladen i nogle år. Børn mindre vanskeligheder vil være i gang i kortere tid.

Man skal huske at barnet ca. en gang om året skal ha taget aftryk til en ny ganeplade, da barnet vokser og tandstillingen ændre sig.

Træning med ganeplade og oralmotorisk træning er en god kombination da begge har fokus på spisning/tale Og supplerer hinanden godt.

Del siden